Εγγραφείτε στο Σύστημα Αίτησης Χρηματοδότησης Συνεδρίων

Στοιχεία Πρόσβασης Συστήματος

  • Αμέσως μετά την εγγραφή θα λάβετε Email για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας.

    ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η ενεργοποίηση του λογαριασμού θα πρέπει να γίνει εντός 12 ωρών.