Αίτηση χρηματοδότησης Συνεδρίων 2019


Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα παρακαλούμε να εγγραφείτε


Πληροφορίες: κα Μ. Δημοπούλου, 2610 969058, maradimo@upatras.gr